Akt-Kontrolle për lirim të hapësirave publike

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për lirimin e hapësirave publike sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi Gusht 9, 2023, 03:24 (PDT)
U krijua Maj 31, 2021, 05:06 (PDT)