Grupe

11 grupe të gjetura

 • administrata

  Administrata

  Të dhëna mbi burimet njerëzore të Njësive Administrative të Bashkisë të...

  12 Setet e të dhënave Pamje Administrata
 • arsim

  Arsim

  Të dhëna të përgjithshme mbi çerdhet, kopshtet dhe shkollat në Tiranë.

  24 Setet e të dhënave Pamje Arsim
 • biznesi-dhe-licencimi

  Biznesi dhe Licencimi

  Të dhëna mbi bizneset që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e...

  7 Setet e të dhënave Pamje Biznesi dhe Licencimi
 • financa-dhe-buxheti

  Financa dhe Buxheti

  6 Setet e të dhënave Pamje Financa dhe Buxheti
 • infrastrukture

  Infrastrukturë

  Të dhëna mbi infrastrukturën rrugore, arsimore, ujësjellës-kanalizimeve si...

  26 Setet e të dhënave Pamje Infrastrukturë
 • mjedisi

  Mjedisi

  Tregues statistikor të kontrollit, pastrimit dhe gjelbërimit të hapësirave...

  19 Setet e të dhënave Pamje Mjedisi
 • sherbime-sociale

  Shërbime sociale

  Të dhëna mbi numrin e punëkërkuesve të papunë dhe të ndërmjetësuarve në...

  9 Setet e të dhënave Pamje Shërbime sociale
 • siguria-publike

  Siguria publike

  Të dhëna mbi ndërhyrjet që kryhen nga institucionet në varësi të Bashkisë...

  17 Setet e të dhënave Pamje Siguria publike
 • transporti

  Transporti

  Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik, infrastrukturës rrugore dhe...

  20 Setet e të dhënave Pamje Transporti
 • turizmi-dhe-kultura

  Turizmi dhe Kultura

  7 Setet e të dhënave Pamje Turizmi dhe Kultura
 • zhvillimi-i-territorit

  Zhvillimi i territorit

  Tregues mbi objektet dhe subjektet e pajisura me leje ndërtimi të raportuara...

  4 Setet e të dhënave Pamje Zhvillimi i territorit