Akt-Kontrolle për pezullim punimesh

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për pezullim punimesh dhe paraqitje dokumentacioni sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi Gusht 9, 2023, 03:21 (PDT)
U krijua Maj 31, 2021, 04:54 (PDT)