Gjoba për aktivitete pa leje

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për aktivitete pa leje sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Burimi Gjoba për aktivitete pa leje,2016-2021.ods
Ndryshuar së fundmi Gusht 9, 2023, 03:10 (PDT)
U krijua Maj 31, 2021, 04:57 (PDT)