Gjoba për shkelje të ndryshme

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të ndryshme sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi Gusht 9, 2023, 03:18 (PDT)
U krijua Maj 31, 2021, 05:03 (PDT)