Gjoba për shpërdorimin e ujit të pijshëm

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shpërdorimin e ujit të pijshëm sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Burimi Gjoba për shpërdorimin e ujit të pijshëm,2016-2021.ods
Ndryshuar së fundmi Gusht 9, 2023, 03:17 (PDT)
U krijua Maj 31, 2021, 02:32 (PDT)