Gjoba për zënie të hapësirave publike

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për zënie të hapësirave publike sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Burimi Gjoba për zënie të hapësirave publike, 2016-2021.ods
Ndryshuar së fundmi Gusht 9, 2023, 03:08 (PDT)
U krijua Maj 28, 2021, 02:11 (PDT)