Gjoba të qarkullimit rrugor

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Burimi Gjobat e qarkullimit rrugor, 2016-2021.ods
Ndryshuar së fundmi Gusht 9, 2023, 03:06 (PDT)
U krijua Maj 28, 2021, 02:09 (PDT)