Inspektime

Inspektimet për qëllim parandalimi mbi rastet e zjarrit dhe përmbytjeve në objekte të ndryshme. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi (MZSH).

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Burimi Inspektime me qellim prarandalimi ne objekte, 2016- 2021.ods
Ndryshuar së fundmi Gusht 10, 2023, 00:47 (PDT)
U krijua Prill 23, 2021, 04:21 (PDT)