Ndërhyrje operacionale

Të dhënat me frekuencë mujore mbi ndërhyrjet operacionale të kryera nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Burimi Nderhyrje operacionale, 2016 - 2021.ods
Ndryshuar së fundmi Gusht 8, 2023, 03:35 (PDT)
U krijua Prill 23, 2021, 04:27 (PDT)