2 sete të dhënash të gjetura

Etiketa: Ndotje

Filtroni rezultatet
  • Akt-Kontrolle për ndotje të mjedisit

    Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
  • Gjoba për ndotje të mjedisit

    Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.