Puna e IMT në zonat rurale 2016- 2020

Të dhëna me frekuencë mujore mbi numrin e ndërhyrjeve dhe veprimeve të ndërmarra nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit (IMT) për Njësitë Administrative Rurale.

Të dhënat dhe burimet

Informacion shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi Korrik 4, 2023, 01:17 (PDT)
U krijua Mars 31, 2022, 02:17 (PDT)