2 sete të dhënash të gjetura

Organizata: Bashkia Tiranë

Filtroni rezultatet
  • Puna e IMT në zonat rurale 2016- 2020

    Të dhëna me frekuencë mujore mbi numrin e ndërhyrjeve dhe veprimeve të ndërmarra nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit (IMT) për Njësitë Administrative Rurale.
  • Puna e IMT në zonat urbane 2016-2020

    Të dhëna me frekuencë mujore mbi numrin e ndërhyrjeve dhe veprimeve të ndërmarra nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit (IMT) për Njësitë Administrative Urbane.