2 sete të dhënash të gjetura

Etiketa: Ndërhyrje operacionale

Filtroni rezultatet
  • Veprime operacionale

    Të dhënat me frekuencë mujore mbi pasqyrën e veprimeve operacionale të kryera nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.
  • Ndërhyrje operacionale

    Të dhënat me frekuencë mujore mbi ndërhyrjet operacionale të kryera nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.