2 sete të dhënash të gjetura

Etiketa: Objekte

Filtroni rezultatet
  • Inspektime

    Inspektimet për qëllim parandalimi mbi rastet e zjarrit dhe përmbytjeve në objekte të ndryshme. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Agjencia e Mbrojtjes nga...
  • Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura

    Numri i urdhrave të bllokimit për shkelje të konstatuara dhe numri i objekteve të prishura. Të dhënat kanë nisur të raportohen nga Policia Bashkiake në Mars 2016.