3 sete të dhënash të gjetura

Organizata: MZSH

Filtroni rezultatet
  • Inspektime

    Inspektimet për qëllim parandalimi mbi rastet e zjarrit dhe përmbytjeve në objekte të ndryshme. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Agjencia e Mbrojtjes nga...
  • Veprime operacionale

    Të dhënat me frekuencë mujore mbi pasqyrën e veprimeve operacionale të kryera nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.
  • Ndërhyrje operacionale

    Të dhënat me frekuencë mujore mbi ndërhyrjet operacionale të kryera nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.