7 sete të dhënash të gjetura

Etiketa: Gjoba

Filtroni rezultatet
 • Gjoba për shkelje të ndryshme

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të ndryshme sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për shpërdorimin e ujit të pijshëm

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shpërdorimin e ujit të pijshëm sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për mungesë dokumentacioni

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për mungesë dokumentacioni sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për ndotje të mjedisit

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për aktivitete pa leje

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për aktivitete pa leje sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për zënie të hapësirave publike

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për zënie të hapësirave publike sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba të qarkullimit rrugor

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.