12 sete të dhënash të gjetura

Organizata: Policia Bashkiake

Filtroni rezultatet
 • Akt-Kontrolle për lirim të hapësirave publike

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për lirimin e hapësirave publike sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
 • Akt-Kontrolle për ndotje të mjedisit

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
 • Akt-Kontrolle për pezullim punimesh

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për pezullim punimesh dhe paraqitje dokumentacioni sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
 • Akt-Kontrolle për prishje të qetësisë publike

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për prishje të qetësisë publike sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për shkelje të ndryshme

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të ndryshme sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për shpërdorimin e ujit të pijshëm

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shpërdorimin e ujit të pijshëm sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për mungesë dokumentacioni

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për mungesë dokumentacioni sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për ndotje të mjedisit

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për aktivitete pa leje

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për aktivitete pa leje sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për zënie të hapësirave publike

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për zënie të hapësirave publike sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba të qarkullimit rrugor

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura

  Numri i urdhrave të bllokimit për shkelje të konstatuara dhe numri i objekteve të prishura. Të dhënat kanë nisur të raportohen nga Policia Bashkiake në Mars 2016.