17 sete të dhënash të gjetura

Formate: CSV

Filtroni rezultatet
 • Inspektime

  Inspektimet për qëllim parandalimi mbi rastet e zjarrit dhe përmbytjeve në objekte të ndryshme. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Agjencia e Mbrojtjes nga...
 • Veprime operacionale

  Të dhënat me frekuencë mujore mbi pasqyrën e veprimeve operacionale të kryera nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.
 • Akt-Kontrolle për lirim të hapësirave publike

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për lirimin e hapësirave publike sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
 • Akt-Kontrolle për ndotje të mjedisit

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
 • Akt-Kontrolle për pezullim punimesh

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për pezullim punimesh dhe paraqitje dokumentacioni sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
 • Akt-Kontrolle për prishje të qetësisë publike

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për prishje të qetësisë publike sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për shkelje të ndryshme

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të ndryshme sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për shpërdorimin e ujit të pijshëm

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shpërdorimin e ujit të pijshëm sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për mungesë dokumentacioni

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për mungesë dokumentacioni sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për ndotje të mjedisit

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për aktivitete pa leje

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për aktivitete pa leje sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba për zënie të hapësirave publike

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për zënie të hapësirave publike sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Gjoba të qarkullimit rrugor

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.
 • Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura

  Numri i urdhrave të bllokimit për shkelje të konstatuara dhe numri i objekteve të prishura. Të dhënat kanë nisur të raportohen nga Policia Bashkiake në Mars 2016.
 • Ndërhyrje operacionale

  Të dhënat me frekuencë mujore mbi ndërhyrjet operacionale të kryera nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.
 • Puna e IMT në zonat rurale 2016- 2020

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi numrin e ndërhyrjeve dhe veprimeve të ndërmarra nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit (IMT) për Njësitë Administrative Rurale.
 • Puna e IMT në zonat urbane 2016-2020

  Të dhëna me frekuencë mujore mbi numrin e ndërhyrjeve dhe veprimeve të ndërmarra nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit (IMT) për Njësitë Administrative Urbane.